Contact

Albert I Laan 71

8670 Oostduinkerke

Openingsuren

Ma – Za: vanaf 17u
Zo: feestdag of tijdens de vakanties: vanaf 17u

Upcoming events

Huidige maand

Upcoming events

Huidige maand

Contact

Openingsuren

Albert I Laan 71

8670 Oostduinkerke

Ma – Za: vanaf 17u
Zo: feestdag of tijdens de vakanties: vanaf 17u

Upcoming events

Huidige maand

Contact

Albert I Laan 71

8670 Oostduinkerke

Openingsuren

Ma – Za: vanaf 17u
Zo: feestdag of tijdens de vakanties: vanaf 17u

The Possé logoHuisregels

Het huisreglement is van toepassing op iedere bezoeker van cafe ‘The Possé’.
Inzake onderstaande situaties is de beslissing van het veiligheidspersoneel of de verantwoordelijken bindend.
In geval van situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslissen de verantwoordelijken over mogelijk te nemen maatregelen.

De volgende personen worden niet toegelaten of worden desgevallend verzocht het cafe te verlaten

 • Personen onder de minimumleeftijd van 16 jaar (identiteitsbewijs vereist)
 • Personen in het bezit en/of onder invloed van om het even welke soort drugs, met inbegrip van diegenen die onder invloed van alcohol verkeren
 • Personen die in welke vorm dan ook spanningsvelden en/of agressiviteit met zich meebrengen
 • Personen, binnen of buiten, die zich overdreven luidruchtig, ongepast, storend of agressief gedragen, die geweld plegen of uitlokken tegenover de uitbater, het personeel of de aanwezige klanten
 • Personen die wapens, in welke vorm dan ook, bij zich hebben
 • Personen in het bezit van (zelf) meegebrachte dranken
 • Personen wier handelingen en uitlatingen op racisme duiden
 • Personen die in het verleden moeilijkheden veroorzaakt hebben in onze of andere horecazaken
 • Personen die de normale tarieven voor de gebruikelijke dienstverlening niet kunnen of wensen te betalen
 • Personen die zich op verzoek niet kunnen of wensen te legitimeren of niet ingaan op de eisen van het veiligheidspersoneel of verantwoordelijken
 • Personen die de richtlijnen van het personeel niet opvolgen
 • Personen die het personeel hinderen in het uitvoeren van hun taak
 • Personen, andere dan personeelsleden, die in het cafe verkoopsdaden stellen
 • Personen die toegangs-, doorgangs- en uitgangswegen blokkeren
 • Personen zonder verzorgd voorkomen of niet passende kledij

Veiligheidsmaatregelen

• Het is ten strengste verboden glazen of consumpties mee naar buiten te nemen

Klanten die de zaak verlaten, worden verzocht om

 • Geen vandalisme te plegen
 • De orde en netheid te respecteren
 • Geen geluidsoverlast te veroorzaken
 • Zich niet in het verkeer te begeven na het nuttigen van alcoholische dranken

Tijdens de openingsuren van het cafe wordt er gefilmd en worden er foto’s genomen. Het aldus verkregen beeldmateriaal kan door ons voor publicitaire doeleinden gebruikt worden. Door het bezoeken van cafe ‘The Posse’ is de bezoeker hiervan op de hoogte en gaat hij hiermee akkoord. Het beeldmateriaal kan ook doorgegeven worden aan de lokale Politie.

In ‘The Posse’ wordt de NUL-TOLERANTIE gehanteerd voor diegenen die drugs gebruiken of verkopen ! Ook diegenen die allerlei overlast veroorzaken binnen of buiten het cafe, worden aan deze regel onderworpen.
Druggebruikers en dealers worden uitgeleverd aan de Politie. De toegang wordt voor deze(n) verboden en zijn (haar) identiteit wordt doorgegeven aan het management van andere cafe’s, dancings, enz.