Contact

Albert I Laan 71

8670 Oostduinkerke

Openingsuren

Ma – Za: vanaf 17u
Zo: feestdag of tijdens de vakanties: vanaf 17u

Upcoming events

Upcoming events

Contact

Openingsuren

Albert I Laan 71

8670 Oostduinkerke

Ma – Za: vanaf 17u
Zo: feestdag of tijdens de vakanties: vanaf 17u

Upcoming events

Contact

Albert I Laan 71

8670 Oostduinkerke

Openingsuren

Ma – Za: vanaf 17u
Zo: feestdag of tijdens de vakanties: vanaf 17u

The Possé logoVeiligheidsinfo

Iedereen die deze zaak betreedt, Stemt toe zich te houden aan de volgende regels en aanvaardt de mogelijke sancties die genomen worden bij de overtreding ervan.

 

Volgende zaken worden niet toegelaten

 • Overmatig alcoholgebruik
 • Mensen die in het verleden overlast hebben veroorzaakt of betrokken waren bij een vechtpartij
 • Mensen die in welke vorm dan ook spanningsvelden en/of agressiviteit met zich meebrengen
 • Het dragen van eender welk wapen of gevaarlijk voorwerp
 • Het bezit, het gebruik of de verkoop van verdovende middelen
 • Onaangepaste kledij: petjes, voetbalshirts, trainingspakken, sportschoenen, gescheurde jeans, …
 • Discriminatie van eender welke aard
 • Het verspreiden en/of verkopen van eender welk goed zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitbating
 • Het gebruik van fototoestellen, camera’s e.d. zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitbating
 • Het is niet toegelaten flyers te verspreiden of te afficheren zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitbating
 • Het binnenbrengen van eender welke vorm van dranken

Als u de locatie betreedt of verlaat, gelieve dan

 • Geen vandalisme te plegen
  De geluidsoverlast te beperken tot een minimum
 • Geen voertuig te besturen onder invloed van drugs of alcohol

Overtreders van dit huisreglement

 • Worden verzocht hun gedrag te wijzigen
 • Worden indien nodig verzocht de locatie te verlaten
 • Worden indien nodig gesignaleerd aan de Politie

Misdrijven of misdaden worden te allen tijde gemeld aan de bevoegde Overheden

Ter bescherming van uw en onze veiligheid kan de klant gefouilleerd worden met het oog gericht op wapens. Wanneer U hieraan geen medewerking verleend kan de toegang tot de zaak worden ontzegd. De uitbating en/of het management kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, letsel en materiële of immateriële schade aan bezoekers. De directie is niet verantwoordelijk voor achtergelaten goederen in de vestiaire.

Verzekering

De bewaking op deze locatie wordt verzorgd door Vestaguard Security, dewelke verzekerd is tegen lichamelijke of materiële schade veroorzaakt door zijn medewerkers. Slachtoffers kunnen zich rechtstreeks wenden tot Vestaguard Security, Roeselaarsestraat 6, 8870 Izegem, FOD Binnenlandse Zaken: 16.1204.06